Condicions de la reserva

Per a reservar a dos palillos - Condicions


DE 1 A 5 PERSONES

Podreu cancel·lar o modificar la vostra reserva sense cap tipus de càrrec fins 1 dies abans de la reserva. Un cop vençut aquest termini, no serà possible realitzar canvis. Els canvis estan subjectes a la disponibilitat del restaurant.

DE 6 A 12 PERSONES

Podreu cancel·lar o modificar la vostra reserva sense cap tipus de càrrec fins 2 dies abans de la reserva. Un cop vençut aquest termini, no serà possible realitzar canvis. Els canvis estan subjectes a la disponibilitat del restaurant. Podreu cancel·lar o modificar la vostra reserva sense cap tipus de càrrec fins 24 hores abans de la reserva.

DE 13 A 19 PERSONES

Podreu cancel·lar o modificar la vostra reserva sense cap tipus de càrrec fins 3 dies abans de la reserva. Un cop vençut aquest termini, no serà possible realitzar canvis. Els canvis estan subjectes a la disponibilitat del restaurant. Podreu cancel·lar o modificar la vostra reserva sense cap tipus de càrrec fins 24 hores abans de la reserva.


La no assistència d’algun o tots els comensals el dia de la reserva, és considerada una modificació o cancel·lació fora del termini establert. Per aquest motiu es carregarà a la targeta de crèdit indicada com a garantia, l’import de 100€ per cada comensal que no hi hagi assistit.